AIRA Capital Public Company Limited
ผลงาน

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน    บริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว รวมถึงทำกิจกรรมสันทนาการ  กับ น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโคกลำดวน จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการ  “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่4”  เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้จำเป็น และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เล่นกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ   “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่3”  สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พนักงานบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับทหารผ่านศึกผู้เสียสละ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อเร็วๆนี้

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน    บริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว รวมถึงทำกิจกรรมสันทนาการ  กับ น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโคกลำดวน จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการ  “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่4”  เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้จำเป็น และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เล่นกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ   “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่3”  สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พนักงานบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับทหารผ่านศึกผู้เสียสละ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อเร็วๆนี้