AIRA Capital Public Company Limited
ผลงาน

“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่3

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้จำเป็น และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เล่นกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ   “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่3”  สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่ 2
ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่ 2
ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ร่วมช่วยเหลือทหารผ่านศึก 

พนักงานบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับทหารผ่านศึกผู้เสียสละ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อเร็วๆนี้

“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่3

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้จำเป็น และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เล่นกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ   “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่3”  สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่ 2
ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
“AIRA” จัดกิจกรรมไอร่าเพื่อสังคมฯ ปีที่ 2
ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ร่วมช่วยเหลือทหารผ่านศึก 

พนักงานบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคเงิน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับทหารผ่านศึกผู้เสียสละ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อเร็วๆนี้